פעילויות רווחה, תרבות, חינוך, ספורט וסיוע לנזקקים.

04-9848100
מספר ההתאגדות: 580169191
שם המנהל/ת: ניר יובל
איזור בארץ: צפון, חיפה
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
שפות: עברית