לקדם, לטפח ולפתח את הספורט ההישגי והעממי בשטח שיפוטה של המועצה האזורית זבולון.

03-6096665
מספר ההתאגדות: 580430072
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
שפות: עברית