ארוחות, הסעות וטיפולים רפואיים לקשישים המטופלים במרכזי יום או מרותקים לבתיהם

04-8710751;04-8
מספר ההתאגדות: 580049096
איזור בארץ: צפון, חיפה
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
שפות: עברית