סיוע לנזקקים ותמיכה בתנועות עזרא ובני עקיבא

03-6096666
מספר ההתאגדות: 580144541
איזור בארץ: צפון, חיפה
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
שפות: עברית