חינוך לאהבת הבריות, העם, המדינה, השפה והדגל. טיפוח ההכרה הלאומית והציונית לפי מורשת ישראל ותנועת "המכבי". טיפוח החינוך הגופני והרוחני. טיפוח הפרט והקבוצה בענפי הספורט והתחרות במסגרת "המכבי". טיפוח תנועת הנוער הציונית "המכבי הצעיר". הקמה ופיתוח של מתקני ספורט.

03-6096667
מספר ההתאגדות: 580466092
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
שפות: עברית