הפעלת מועדון שחמט, חוגים ותחרויות

058--6553770
מספר ההתאגדות: 580304681
שם המנהל/ת: חיה רויטמן
איזור בארץ: צפון, חיפה
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
שפות: עברית