לפתח כישוריהם הגופניים והרוחניים של חברי
העמותה. לטפח, לעודד ולקדם תרבות הגוף. בריאות;
גוף ונפש, תכונות משמעת עצמית ויכולת, התנהגות
ספורטיבית ואזרחות טובה. להקים אתרי ספורט
ולציידם לפעולות ספורטיביות.

03-6096669
מספר ההתאגדות: 580226827
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
שפות: עברית