מועדון שחיה

054-4907005
מספר ההתאגדות: 580579068
שם המנהל/ת: ישי רוט
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
קהלי יעד: נוער
שפות: עברית