מועדון סייף

052-2791492
מספר ההתאגדות: 580563575
שם המנהל/ת: לידיה חטואל צוקרמן
איזור בארץ: צפון, חיפה
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
שפות: עברית