מועדון כדורעף

03-6096671
מספר ההתאגדות: 580295731
שם המנהל/ת: יעקב טאוב
איזור בארץ: צפון, חיפה
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
קהלי יעד: נוער
שפות: עברית