הפעלת מרכז יום לקשיש ומתן שרותים שונים לקשישים

04-8758340;04-8
מספר ההתאגדות: 580021095
שם המנהל/ת: בנימין שנל
איזור בארץ: צפון, חיפה
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ