הרצאות ופעילויות לאזרחים ותיקים

054-4793597
מספר ההתאגדות: 580604783
שם המנהל/ת: משה פישמן
איזור בארץ: צפון, חיפה
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
שפות: עברית