לימוד ריקודים סלוניים ולטינו אמריקאיים

04-8730280;054-
מספר ההתאגדות: 580531614
שם המנהל/ת: פולינה גרבויס;אריאל גרבויס
איזור בארץ: צפון, חיפה
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
שפות: עברית