קבוצת כדורגל

03-6096674
מספר ההתאגדות: 580498038
שם המנהל/ת: נסים צרפתי
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
שפות: עברית