מתנ"ס

04-9846168 ;04-
מספר ההתאגדות: 580010064
שם המנהל/ת: אורבך חנן
איזור בארץ: צפון, חיפה
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
שפות: עברית