תמיכות לנזקקים

04-9040111
מספר ההתאגדות: 580466142
שם המנהל/ת: הרב יוסף ברנדייס
איזור בארץ: צפון, חיפה
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
קהלי יעד: מעוטי יכולת
שפות: עברית