מתנ"ס

04-9836111
מספר ההתאגדות: 580060937
שם המנהל/ת: נמרוד אלעד יו"ר הנהלה;אבי ברקב מנהל המרכז
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
שפות: עברית