הפעלת בית העדה הדרוזית, מתנ"ס. עידוד ההשכלה ע"י מתן שיעורי עזר לתלמידים ומלגות לסטודנטים

054-6403348
מספר ההתאגדות: 580209526
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
שפות: ערבית