הפעלת מועדון לקשיש ומתן שרותים לקשישים

04-9862265
מספר ההתאגדות: 580146801
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
שפות: ערבית