ניהול תאטרון

03-6096681
מספר ההתאגדות: 580463339
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה
שפות: עברית