מועדון קראטה

03-6096682
מספר ההתאגדות: 580132744
שם המנהל/ת: ג'מאל סעדה
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה
שפות: עברית