מתן מלגות לסטודנטים ולנזקקים, הרצאות בתחומים שונים

03-6096684
מספר ההתאגדות: 580533545
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
שפות: ערבית