ארגון פעילויות ספורט בענפי ספורט שונים: חוגים ותחרויות.

04-8763090
מספר ההתאגדות: 580587723
שם המנהל/ת: אברי מונצ'ר
איזור בארץ: צפון, חיפה
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
שפות: עברית