פיתוח תרבות השיח באמצעות מעגלי שיח והקשבה.

054-4305378
מספר ההתאגדות: 580639433
שם המנהל/ת: עלי ברוק
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה