פיתוח חינוך ברוח וולדורף בחברה הערבית

03-6096591
מספר ההתאגדות: 580445633
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
שפות: ערבית