קידום ענייני אומנות ותרבות

04-9502014;054-
מספר ההתאגדות: 580295368
שם המנהל/ת: רהיב חדאד
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה
שפות: ערבית