top of page

ועדת הבחירות השקיפה את תוצאות הקלפיות!

בעקבות הלחץ הציבורי שהפעלנו יחד - ועדת הבחירות תעלה לאתר הועדה את דפי התוצאות מ 10,600 קלפיות. זו הפעם הראשונה שועדת הבחירות מעלה את דפי התוצאות ומפרסמת אותו בצורה פומבית לציבור.


בזכותכם/ן - הצלחנו!! בהמשך למאות הבקשות שאתם שלחתםן יחד איתנו והמכתבים הציבוריים ששיגרנו לועדה - ועדת הבחירות תעלה לאתר הועדה את דפי התוצאות מ 10,600 קלפיות. זו הפעם הראשונה שועדת הבחירות מעלה את דפי התוצאות ומפרסמת אותו בצורה פומבית לציבור. זה מהלך דרמטי ותקדימי שמאפשר לבדוק ולבקר את הפעילות בבחירות, למנוע זיופים ושחיתות, והוא גם מעמיד סטנדרט חדש של בקרה ושקיפות על כל מערכת בחירות עתידית. תודה לכל מי ששלח/ה הודעה, שיתפ/ה והפיצ/ה! ובמיוחד להמטההקואליציה לשקיפותמשמר הבחירות האזרחישקוף - גוף התקשורת של הציבורTI-Israel שקיפות בינ"ל - ישראל@עורכי דין לקידום מנהל תקיןהמשמר החברתיהתנועה לטוהר המידותהתנועה לאיכות השלטוןהמכון הישראלי לדמוקרטיההתנועה לטוהר המידותשהובילו יחד איתנו את המהלך.

32 צפיות2 תגובות
bottom of page