הפתרון

הקואליציה לחינוך מלידה הוקמה בדצמבר-2015, ככוח פעולה משותף למען הגיל הרך. הקואליציה כוללת מפעילי מסגרות לידה עד 3, אנשי צוות כמדריכות חינוכיות, מנהלות מעון ומטפלות, הורים פעילים, ארגוני מגזר שלישי, "המועצה לשלום הילד", "בטרם" ו"העמותה הישראלית לגיל הרך", אנשי אקדמיה ושותפים מכל חלקי החברה הישראלית – מבית יעקב ונצרת, מחוף אשקלון, תל אביב, ירושלים, חיפה ועוד.  לאחר שנעשה תהליך חשיבה אינטנסיבי בין הגופים בקואליציה, נקבעו שלוש מטרות מרכזיות לפתרון סוגיית גילאי לידה עד שלוש.

הסדרה

הסדרת המסגרות לגילאי לידה עד שלוש על ידי הממשלה

המצב הקיים היום בכל הנוגע לפיקוח על מסגרות (מעונות יום ומשפחתונים) לתינוקות הנו אבסורדי ולוקה בחסר. בעוד כל אדם המעוניין לפתוח עסק מסוג זה או אחר מחויב בקבלת רישיון מאת הרשות המקומית, הרי שבפועל, אדם הפותח "עסק" לטיפול בתינוקות, ילדים בגיל הפגיע והרגיש ביותר, אינו נדרש לקבלת רישיון וממילא אין עליו פיקוח מכל סוג שהוא.

הסדרה משמעותה דרישה לקבלת רישיון עסק, קביעת שורה ארוכה של תקנות שיסדירו את הפעלתה של מסגרת חינוכית לפעוטות, קביעת תקן מספרי לעובדי מסגרת חינוכית ביחס למספר הפעוטות ולגילם וכן קביעת דרישה לתנאי סף של השכלה והכשרה לעובד מסגרת חינוכית, אופק מקצועי וכן תנאי העסקה מיטביים לצוות.


הרחבה

הרחבת היקף מעונות היום

יש צורך לבנות מאות מסגרות חדשות עבור כלל ילדי ישראל. בעקבות הרפורמה לגילאי 3 והחלת חוק חינוך חינם לגלאים אלה, נבנו תוך שנה וחצי 2500 גנים חדשים. בסוגיה שבנדון ישנו אתגר  גדול יותר המצריך משאבים גדולים יותר. על כן, יש צורך בהכנת תכנית הדרגתית כך שתוך עשור כל ילד בישראל יוכל להתקבל למסגרת (מעון/משפחתון) מסובסדת, בהובלת צוות שקיבל הכשרה ממשרד החינוך, עם תכנית פדגוגית חינוכית מותאמת .

רק ל-23% מילדי ישראל יש מסגרת ציבורית מפוקחת ומסובסדת לילדיהם כאשר מתוכם. ל - 2.5% בקרב החברה החרדית ו - 0.5% מילדי החברה הערבית זכאים לכך.רק ל-23% מילדי ישראל יש מסגרת ציבורית מפוקחת ומסובסדת לילדיהם כאשר מתוכם. ל - 2.5% בקרב החברה החרדית ו - 0.5% מילדי החברה הערבית זכאים לכך.


העברה

העברת הסמכות ממשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים למשרד החינוך

המצאות המעונות/משפחתונים במשרד העבודה והרווחה נובעת מתוך ראיית המסגרות כפתרון לנשים עובדות. יש לשנות את החשיבה – מראייה כלכלית לראייה חינוכית. העברה למשרד החינוך תאפשר הפיכת מעון היום למוסד חינוכי, עם הכשרה מתאימה ותכנים פדגוגיים. שיפור תנאי השכר ואופק מקצועי למטפלות תמשוך כח אדם מקצועי המותאם לגיל הרך. כך ניתן יהיה לייצר מדיניות פדגוגית רציפה ושלמה החל משלבי התפתחותו המוקדמים של הילד ועד להגעתו למסגרת בית ספרית.רק ל-23% מילדי ישראל יש מסגרת ציבורית מפוקחת ומסובסדת לילדיהם כאשר מתוכם. ל - 2.5% בקרב החברה החרדית ו - 0.5% מילדי החברה הערבית זכאים לכך.רק ל-23% מילדי ישראל יש מסגרת ציבורית מפוקחת ומסובסדת לילדיהם כאשר מתוכם. ל - 2.5% בקרב החברה החרדית ו - 0.5% מילדי החברה הערבית זכאים לכך.


בימים אלו אנו מקדמים עם "המועצה לשלום הילד" את "חוק הפיקוח לפעוטות במעונות היום", בהובלתה של חה"כ יפעת שאשא ביטון.

במסגרת החוק יוגדרו סטנדרטים להפעלת המעון (מסגרת מעל חמישה ילדים ומעלה) לגילאי לידה עד 3 מבחינה חינוכית, בטיחותית ובריאותית. תהיה דרישה להתאמת המבנה הפיזי של המעון ודאגה לכך שהצוות האמון על שלומו יהיה בעל הכשרה ראויה ועם תנאי העסקה ושכר הולמים. לשם הבהרה אין כל מניעה לכך שהורים ישארו עם ילדם במהלך שלוש חייו הראשונות לחייו. יחד עם זאת בהתבסס על נתוני הלמ"ס, מעל ל- 80% מההורים יוצאים לעבודה ועל כן זקוקים למסגרת מיטבית עבור ילדיהם.