למשפחות בישראל אין מסגרת חינוכית, מפוקחת,

איכותית ובת השגה לילדיהם בגילאי לידה עד 3!

אין פיקוח וסטנדרטים על מסגרות

לגילאי לידה עד 3

רק ל-23% מילדי ישראל יש מסגרת ציבורית מפוקחת ומסובסדת לילדיהם כאשר מתוכם
 2.5% בקרב החברה החרדית ו - 0.5% מילדי החברה הערבית זכאים לכך.


מחסור חריף במסגרות ציבוריות

מסובסדות (מעונות יום ומשפחתונים)

בלחיצה על המפה ניתן לראות פריסה ארצית של מעונות יום

 
 
 
 
 
 
map

המשפחות נאלצות לפנות למסגרות פרטיות בעלות

גבוהה של מעל למחצית מהשכר הממוצע במשק

המחסור החמור במסגרות לגילאי לידה עד 3 אשר בפיקוח המדיני מוביל לכך שהמשפחות נאלצות לפנות למסגרות פרטיות, שאינן מפוקחות ובמחיר מופקע (של יותר ממחצית מחיר השכר הממוצע במשק). מדובר במסגרות אשר אינן מחויבות לסטנדרטים הנדרשים להתפתחותם התקינה של הפעוטות למרות המחקרים העדכניים המוכיחים עד כמה רבה חשיבות ההשקעה בגילאים אלו, המהווה "חלון הלמידה" של ההתפתחות התקינה של המוח ובעלות השפעה מכרעת על המשך חייו של הפעוט .                                                                  

בעיה מהותית נוספת הינה כי כיום, כל אדם בישראל יכול לפתוח מסגרת המיועדת לפעוטות בגילאי לידה עד שלוש וזאת מבלי שהוא מחויב אף לא לרישיון עסק, דבר אשר לשם המחשה, כל בעל חנות או בית ממכר מחויבים אליו. במצב הזה עלולים להיות מפעילי מעונות וצוותים שאינם מתאימים להפעלתם ואף עשויים להיות כאלו שפשעו בעבירות מין או פגיעה בחסר פשע, ללא שנוכל לדעת או להימנע מכך.


מחסור חמור בכח אדם לאור

תנאי העסקה ושכר ירודים

לאור תנאי ההעסקה (כתקינה – היחס בין מבוגר למספר הילדים) והשכר (קרוב לשכר המינימום) הירודים, הנהוגים בתחום זה וכן מפאת האחריות הרבה המונחת על כתפי צוותי המסגרות, ישנו קושי מהותי לשמר את אנשי הצוות, בתחום הגיל הרך ובדגש על גילאי לידה עד 3, לאורך שנים.

רבות מבין הצוותים, שעברו הכשרה מקצועית, עוזבים את מעונות היום והמשפחתונים – תופעה שהחמירה בעקבות רפורמת הסייעת השנייה בגנים- והתחלופה הגבוהה לא מאפשרת יציבות במסגרות. זהו מצב שעשוי להשפיע על הפעוטות המצויים בשלב בו האמון הבסיסי הינו מהותי ביותר להתפתחותם התקינה.

אנו פועלים לכך כי כלל צוותי המסגרות יוכשרו לכך ואף יתוגמלו בהתאם.

ב- 6.2.2017 יצאה הודעה מטעם משרד הרווחה כי המטפלות והמבשלות במעונות היום יהיו זכאיות לתוספת חודשית של בין 300-400 ₪ (המותנית בוותק ובהכשרה שתינתן בהמשך) וזוהי התחלה מבורכת של ניסיון לשימור הצוותים, שישפיע באופן ישיר על איכות הטיפול והחינוך של ילדינו.