Our Services

ג'ייק קורנבלט

גיוס משאבים

ענת מופקדי

אסטרגיה ארגונית, עבודה מול מקבלי החלטות ומעצבי מדיניות (ארצי ומקומי)ה

הילה מיארה

גיוס משאבים ולעשות סדר בבלאגן

Default.png

יוני בלסבלג

תכנון קמפיין, בניית אמון והובלת קבוצה, גיבוש קהילה והנעות לפעולהע