top of page

השירותים שלנו

יוני בלסבלג

יוני בלסבלג

תכנון קמפיין, בניית אמון והובלת קבוצה, גיבוש קהילה והנעות לפעולהע

ג'ייק קורנבלט

ג'ייק קורנבלט

גיוס משאבים

ענת מופקדי

ענת מופקדי

אסטרגיה ארגונית, עבודה מול מקבלי החלטות ומעצבי מדיניות (ארצי ומקומי)ה

bottom of page