top of page
תמונת נושא קולאז רשת הפעילים לחיים בכבוד.jpg

רשת הפעילים

לחיים בכבוד

הסיפורים מהשטח מגיעים אל מקבלי ההחלטות

Anchor 1
מייצגת ארגוני חברה אזרחית עם השר מרגי.jpg

הסיפור שלך יכול לשנות

רשת הפעילים לחיים בכבוד היא רשת של קבוצות ופעילים חברתיים מרחבי ישראל שמביאים את הסיפורים, הניסיון והידע של אוכלוסיות מוחלשות אל מקבלי ההחלטות כדי לשפר את המדיניות ברמה המקומית וברמת המדינה.

הפעילות והפעילים מגיעים מסביבה של התמודדות כלכלית, ומספקים ידע ועמדות על ביטחון תזונתי, דיור ציבורי, יוקר המחיה ונושאים רבים נוספים. אנחנו פועלים מתוך אמונה שהמדיניות לא יכולה להיקבע בלי הקול והעמדות של הציבור שאותה המדיניות נועדה לשרת.

הקבוצות המקומיות

Public Demonstration

עכו

בשיתוף מרכזים לצדק חברתי

מרתון ירושלים רצות1.jpg

ירושלים

בשיתוף ארגון "מצילות המזון" ומינהל קהילה בעיריית ירושלים

Meeting

חדרה

בשיתוף ארגון קול רבני למען זכויות האדם

הקבוצה הארצית

מפגשים בזום בשיתוף הפורום למאבק בעוני

קרית מלאכי

בשיתוף עיריית קרית מלאכי

מפגשים עם מקבלי החלטות

 

הפעילים מקיימים מפגשים עם חברי מועצה, חברי כנסת, שרים ורשויות נוספות, ומביאים את התובנות והניסיון האישי שלהם כדי לעצב מדיניות מותאמת למציאות החיים בישראל

ליווי תהליכי שינוי בקבוצות מקומיות

כל קבוצה מקומית פועלת לשינוי נושא מסויים ברמה המקומית או הארצית, בליווי הנחייה מקצועית ותהליכית

הכשרה ולמידה

הפעילות והפעילים מקבלים כלים לעבודה מול מקבלי החלטות. איך מזהים בעיית מדיניות? איך כותבים נייר עמדה? איך מדברים עם התקשורת? איך משתמשים בכלים דיגיטליים כדי לחולל שינוי?

לתרומה

התרומות מסייעות לנו בחיזוק הרשת והפעילות הציבורית

הצטרפו אלינו כדי להשפיע

הירשמו כדי להצטרף לרשת ולקבוצות, לתמוך בפעולות שלנו ולקבל מידע שוטף

הצטרפו

הפרויקט פועל בתמיכת

מגדל-שירות-לקוחות-לוגו_edited.png
לוגו קרנות הביטוח הלאומי.jpg
לוגו-טורקיז - מרכזים לצדק חברתי - קטן.png
לוגו מצילות המזון 3.png

ובשותפות של

לוגו רבנים לזכויות אדם.webp

מינהל קהילה בעיריית ירושלים ואגף רווחה בעיריית ק. מלאכי

לוגו הפורום למאבק בעוני.jpg
bottom of page