top of page
טופליסט.jpg

גיוון התקשורת
מאגרי מומחים ומומחיות

 

אנו - עושים שינוי מאמינה שכלל האוכלוסיה ראויה לייצוג הולם בתקשורת ושיש למדיה תפקיד משמעותי בחיזוק הפלורליזם ולקבלת השונה. 

מאגרי המומחים והמומחיות הוקמה במטרה לגוון את השיח התקשורתי בישראל.

 המאגרים מיועדים לשימושם החופשי של מערכות התקשורת, עורכים, מפיקים ומארגני
כנסים וכוללים מומחים במגוון תחומים כגון כלכלה, חינוך, איכות סביבה, תרבות, רפואה
ועוד.

TOPLIST WEBSITE SCRNSHT.png

:עדכון
הצטרפו אלינו לעדכון המאגרים ולגיוון התקשורת

עקב מחסור במימון, מאגרי המומחים והמומחיות לא מעודכנים.

לצורך הפעלה ועדכון המאגרים נדרשים כ-6000 ש"ח בחודש.
אם 300 אנשים יתרמו תרומה של 20 שח בחודש
נוכל להפעיל ולעדכן את המאגר
הצטרפו אלינו
toplist__LOGO.png

TOPLIST

מאגר מומחים ומומחיות ישראלים יוצאי אתיופיה

logo a list.png

A-LIST

מאגר מומחים ומומחיות מהחברה הערבית בישראל

IDEALIST

מאגר מומחים ומומחיות מהחברה החרדית

logo_idealist.png

LISTA

מאגר מומחיות נשים במגוון תחומים

lista logo.png
bottom of page