top of page
151497938_4208697985824454_4558085492167

הנגשה לשונית

ציבורים רחבים בישראל לא נגישים לפרסומים רבים של המדינה, בפרט בנושאי חיסונים.
הפרסומים לא מופיעים בשפות נגישות או בפלטפורמות רלוונטיות לאוכלוסיית היעד. למשל - פרסומים אינטרנטיים לא רלוונטיים לאוכלוסיות מבוגרות, שחייבות לקבל את המידע בדרכים אחרות.


כפי שקובעת הקואליציה להנגשה לשונית: "החברה הישראלית היא חברה רב-תרבותית, המורכבת מאוכלוסיות שונות ובעלות תרבויות ומאפיינים ייחודיים כמו מאפייני החברה הערבית, או עולי ברית המועצות ואוכלוסיות מוחלשות אחרות הכוללות ותיקים ועולים, מהגרי עבודה, מבקשי מקלט ותושבים ללא מעמד. למעשה, כמחצית מתושבי ישראל הם מיעוטים לשוניים ותרבותיים. המאפיינים הייחודיים של קבוצות שונות בחברה הישראלית והשפות השונות שהן דוברות, ובהן ערבית, רוסית, אמהרית, צרפתית, ספרדית ועוד, יכולים לגרום לפערים מסוגים שונים. היכולת לפנות לקבלת מידע, שירות וסיוע היא מוגבלת, אם אלה לא מונגשים בשפת אימם. רוב מוקדי המידע הטלפוניים, שחשיבותם ונחיצותם עולה בתקופת הקורונה, אינם נגישים לדוברי שפות. מלבד זאת, אף בעמותות רבות שאמורות להעניק סיוע לאנשים מבוגרים, המענה הטלפוני ואתרי האינטרנט כלל אינם מונגשים."

לשיעורי התחסנות נמוכים יש פתרון פשוט: הנגשה

"סמס מקופת חולים על החיסון? לא קיבלתי. חכי שנייה, אני אבדוק. אה, קיבלתי משהו, אבל זה בעברית, אני לא מבינה במה מדובר", אומרת לי בטלפון מרינה, בת 79, שעלתה לפני כמה שנים מאוקראינה ולא יודעת לקרוא ולכתוב בעברית.

כמו מרינה יש עוד כ-230 אלף אנשים מעל גיל 65 שאינם דוברי עברית או ששליטתם בעברית חלשה מאוד... תארו לעצמכם שאתם צריכים להזמין תור לעירייה או למרפאה, למלא טפסים ולסדר עניינים בירוקרטיים בטלפון בשפה שאתם לא מדברים, לעתים קרובות בלי שיש לכם ידע כלשהו בשימוש באינטרנט. אתם תלויים לגמרי במישהו אחר לדברים הפשוטים יחסית האלה, גם כשמדובר במשהו דחוף ביותר או אישי מאוד...

176184040_4397416000285984_4659473817271
מניעת צבירת כוח.
הגבלת כהונה לכל תפקיד ניהול ציבורי

הכח משחית. יש להכניס מרכיב של הגבלת כהונה לכל תפקיד ניהול ציבורי: כדי למנוע צבירת כוח ולעודד התחדשות וצמיחת מנהיגות מלמטה בקרב משרתי ציבור

נבחרי הציבור עובדים אצלנו. שקיפות ציבורית מלאה

מונעים את הקשרים האסורים מראש עם אור השמש: שקיפות ביומנים בהצהרות הון ובניגודי אינטרסים. תיעוד מלא בפגישות עם עסקים ולוביסטים

מספיק לשנות את חוקי המשחק.
קיבוע חוקי היסוד

 יש לקבע את חוקי היסוד כך שלא ניתן יהיה לשנות אותם ברוב רגיל או בהליך מהיר. הפסקת המשחק עם גודל הממשלה, מבנה הבחירה ושיטת המשטר.

עוגן הצטרפות

לתרומה

התרומות ישמשו לפעילויות יח"צ, הסברה ברשתות החברתיות ואנשי מקצוע מצויינים להשפעה ציבורית

הצטרפו אלינו

תמכו בקמפיין, ועזרו לנו לשתף ברשתות החברתיות, לפנות למקבלי ההחלטות ולעיתונאים ולייצר שיח ציבורי. הירשמו לעדכונים

התמונות לקוחות מויקיפדיה, ותודה ליוצרים: עידית וקסלר צח, זיו קורן, רווח הפקות, ענאן מעלוף, Jim Mattis, The Israel Project Mati Milstein, משה שי, רון קדמי, בית השלום

bottom of page