top of page
ehimetalor-akhere-unuabona-72doRdFx-Lo-unsplash.jpg

עזרה בדרך 

לפעמים  גם חוכמת רחוב יכולה לעזור לנו למקד מטרות ולבנות מאבק ממושך וחזק. פה נאסוף עדויות ורעיונות של פעילים חברתיים. מוכרים, ופחות מוכרים. שהסכימו לתת לנו טיפים קטנים שאולי יוכלו לעזור לכם לשנות.

bottom of page